Residui di caffè cassetto

Macinacaffè per mulino 350x250x75
Cassetto per caffettiera 1 gr. 500x530x160
Cassetto per caffè 2gr. 500x530x160
Cassetto per caffè 3gr. 500x530x160